Ο ιδιαίτερος “χαρακτήρας” των δημιουργιών της AVC-CREATIONS